Fill the machine to capacity

machine-to-capacity_popup

Pange nõudepesumasin täis

Püüdke masinat kasutada ainult siis, kui see on nõusid täis, ning kasutage energia ja vee säästmiseks masinas olevatele nõudele vastavaid programme. Kontrollige ja puhastage äravoolukohti ja filtreid regulaarselt, et tagada masina tõhus töö. Paigutage nõud masinasse vastavalt nõudepesumasina tootja juhistele, et opti meerida pesemise tõhusust