Use the dosing instructions

Kasuta doseerimise instruktsioone

Ühe pesukorra jaoks kasutatav pesuaine kogus sõltub Teie piirkonna veekaredusest ja pesu määrdumisastmest. Kui jälgite pakendil toodud juhendit, võite olla kindel, et saavutate parima tulemuse ja aitate samas keskkonda säästa.
Kuna tootjad püüavad pidevalt oma tooteid täiustada, võivad need juhendid aeg-ajalt muutuda. Eriti kehtib see kõrgema kontsentratsiooniga pesuainete puhul. Seetõttu kontrollige regulaarselt pakendil toodud doseerimisjuhendit, isegi kui Te kasutate alati sama toodet. 

Seda, kui mitme pesukorra jaoks pesuainet jätkub, saate kontrollida iga pakendi esiküljel toodud pesukorvi kujutava märgi järgi. Märgil on toodud pesukordade arv keskmiselt määrdunud pesu ja keskmise veekareduse korral. Lugege alati doseerimisjuhendit, et saada täpsemaid juhiseid.