Save packaging - recycle or refill

Säästa pakendit – taaskasuta või täida uuesti

Me kõik teame, et pakendamine kulutab ressursse. Seetõttu soovitame hankida kestev või täidetav pakend ning osta võimalusel täitepakendeid.
Nii on ka Teie prügikastis vähem prügi, mis on keskkonnale kasulikum.
Oluline on ka pakendeid sorteerida! Võtke ühendust kohaliku ametiasutusega, et saada rohkem teavet ümbertöötlemise ja ümbertöötlemisettevõtete kohta Teie piirkonnas.