Ohutu kasutamine

Majapidamisvahendid on ohutud juhul, kui neid kasutatakse ja säilitatakse vastavalt sildil toodud juhendile. Lugege ja järgige juhendit alati hoolikalt. 

A.I.S.E. on teinud koostööd tootjatega, et töötada välja vabatahtlikult kasutatavad laused ja märgid, mida võib näha pesu- ja puhastusainete pakkidel ja pudelitel. Need tagavad selle, et kõk tootjad saavad anda õiguslikult nõutvast rohkem selget teavet toote ohutu kasutamise kohta. Need märgid on praegu kasutusel mitmetel toodetel, mida võite leida kogu Euroopa poodidest.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.


Vältida silma sattumist.

 Silma sattumisel loputada rohke veega


Pärast kasutamist loputa käed.


Tundliku või kahjustatud naha puhul peaks vältima pikaajalist kokkupuudet tootega.Mitte alla neelata.

 Allaneelamise korral pöörduda arsti poole.


Säilitada ainult originaalpakendis.


Mitte segada kokku teiste toodetega.


Ruum pärast kasutamist õhutada.


Täitepaki sisu kanda ainult originaalpakendisse.


Kasutada kuivade kätega.


Sulgeda kaas korralikult.


Sulgeda kott korralikult.


Mitte augustada, murda ega lõigata.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français