Säästliku puhastamise harta

Image

Ülevaade
Need logod viitavad säästliku puhastamise hartale. Säästliku puhastamise harta on selle tööstusharu vabatahtlik algatus, millega julgustatakse tootjaid ja tarbijaid kasutama säästlikumaid puhastusmeetodeid. Harta sümbol tootepakendil näitab, et selle tootja vastab vabatahtliku A.I.S.E. programmi nõuetele.

Säästlikum puhastus- ja hooldustööstus
Tööstusharuna vastutame me nii kogu planeedi kui meie tooteid kasutavate inimeste ees. Lisaks tootmisprotsessi keskkonnamõju vähendamisele püüame aidata meil kõigil ka oma keskkonnamõju vähendada.  Meie viimase uuringu tulemused näitavad, et kogu Euroopa tarbijad pööravad puhastustoodete ostmisel ja kasutamisel tähelepanu keskkonnasäästlikkusele.

2005. aastal algatas pesupulbrite ja hooldusvahendite tööstus üle-euroopalise programmi „Säästliku puhastamise harta“, mille eesmärk on keskkonnasäästlikkuse propageerimine ettevõtete hulgas, mis toodavad pesupulbreid ning kodumajapidamises ja professionaalseks kasutamiseks mõeldud puhastustooteid. 

Harta logod ja nende tähendused
Image
Kui te näete tootel seda logo , siis see tähendab, et see toode on valmistatud harta liikme poolt ehk ettevõtte poolt, kes on vabatahtlikult andnud lubaduse oma tegevust pidevalt täiustada ja see keskkonnasäästlikumaks muuta ning kelle tegevuse on sõltumatu asutus heaks kiitnud.  Täpsema teabe harta kriteeriumitest ja meie liikmetest leiate siit .

Image
Kui tootel on see logo  siis see näitab, et toote on valmistanud harta liige ning et see toode ületab kõigi asjakohaste standardite nõudeid ja on valmistatud tööstusharu parimate tavade kohaselt.  Need tooted vastavad keskkonnasäästmise kõrgetele standarditele, aidates tõsta keskkonnaohutust, propageerides ressursside efektiivset kasutamist nt kontsentreeritud vahendite kasutamist. Need tooted vastavad puhastustööstuse ühingu poolt vabatahtlikult sätestatud põhjalikele kriteeriumidele . Lisaks peavad need tooted vastama nõudele, et toodetega kaasnevad tarbijale mõeldud kergesti mõistetavad juhised, kuidas seda toodet keskkonnasäästlikumalt kasutada.  

 Kust ma selle leian?
Harta logo võite leida paljudelt erinevatelt puhastustoodetelt. Esialgu on harta logoga tähistatud pesupulbrid ja tekstiilipalsamid, tulevikus ka paljud teised tooted. Klõpsake siia ja lugege täpsemalt tootetüüpidest, mis on logoga tähistatud ja kust neid leida.

 
Mida ma veel saaksin teha?
Puhastustoodete keskkonnamõju tuleneb suures osas kodus tarbitavast veest ja elektrist ning seetõttu aitavad säästliku puhastamise harta logoga märgistatud tooted arukamalt puhastada.  Kas te teate, et see, kuidas te ühte või teist toodet puhastamiseks kasutate, võib suuresti mõjutada toote keskkonnasäästlikkust? Puhastusvahendite mõju vähendamiseks ja ka raha säästmiseks on palju erinevaid võimalusi - alates pesemisest madalamatel temperatuuridel kuni toote õige doseerimiseni. Rohkem soovitusi ja nõuandeid arukamaks puhastamiseks kodus saate siit .

Rohkem teavet

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français